Person avlägger en svordom och glömmer bort den

Fråga: Vad är domen om jag svär vid Allâh om en viss sak och sedan glömmer bort den? Måste jag sona?

Svar: Den glömske klandras inte. Du är inte ålagd att sona om du gör det utav glömska. Det är först när du avsiktligt bryter svordomen som du får sona. Du behöver inte sona om du glömmer. Dock förblir svordomen. Den upphävs inte.