Person ångrar sig för att ha infört en innovation i religionen

Fråga: En man har infört en dålig vana i islam och ångrat sig för den till skillnad från andra. Får han för deras synder efter att han har ångrat sig?

Svar: Till synes får han inte för det. Mannen har ju ångrat sig. Om han ångrar sig, förlåter Allâh honom för allt som har med den här synden att göra.

Från den här personens fråga framgår innovationernas fara. Om en person uppfinner en innovation – samtidigt som den är dålig och alla innovationer är villfarelse – och människorna gör den till en vana, upplivar de innovationen baserat på hans handling. I detta fall får han för deras synder. Men om han ångrar sig, tyder bevisen till synes på att den som ångrar sig för en synd är som den syndfria personen.

Fråga: Måste han klargöra det?

Svar: Ja, han måste klargöra det. Ett av ångerns villkor är att han klargör att han har tagit tillbaka sin innovation för den sanna vägen.