Perser och bergsmänniskor

1816 – Abû Hurayrah återberättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Otrons kulmen ligger i Öst. Stolthet och högmod finns i häst- och kamelägarna och de högljudda (فداديون) iklädda kamelull. Lugnet finns i fårägarna.”

Att otrons kulmen ligger i Öst betyder att de värsta hädarna är österlänningar. Det var dåtidens perser och alla andra utlänningar som levde bortom dem. Ingen av dem hade skrift eller föreskrift. Således var deras otro den värsta otron, ty de erkände inga profeter, sändebud, skrifter eller föreskrifter. Inte heller hade de en religion som behagade Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Stolthet och högmod finns i häst- och kamelägarna och de högljudda iklädda kamelull.”

Det vill säga att beduiner är respektlösa och arroganta. De äger hästar och kameler. Alla, eller åtminstone de flesta, är högljudda och arroganta, syndiga och högfärdiga. Det är betydelsen av فداد, säger de lärde och språkvetarna. Dock är språkvetarna oense om ordet فداديون och dess härkomst. Det bästa som har sagts är Abû ´Ubayds definition, nämligen att en (فداد) är en mycket rik, arrogant och högfärdig person. Hadîthen säger:

När en människa begravs i jorden säger den till henne: ”Måhända gick du på mig فداد.”

Mâlik sade:

فداديون är bergsmänniskor iklädda kamelull och ägare till hästar och kameler.”