Perfekt dyrkan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 53

Djibrîl (´alayhis-salâm) sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Underrätta mig om perfektion (الإحسان)!” Han sade: ”Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. Han ser dig även om du inte ser Honom.”1

Perfektion består av två nivåer, en som är relaterad till strävan och en som är relaterad till flykt.

1 – Nivån relaterad till strävan handlar om att du ska dyrka Allâh som om du ser Honom.

2 – Nivån relaterad till flykt handlar om att du ska dyrka Allâh alltmedan du vet att Han ser dig – akta dig därför för Honom. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ

Därför varnar Allâh er för Sig själv; Allâh ömmar för Sina slavar.”2

Med det sagt vet vi att de båda fraserna är åtskilda från varandra och att den första är mer fullkomlig än den andra. Till följd därav nämns den andra frasen i andra hand.

1Muslim (8).

23:30