Pensionen är pensionärens rättighet

Fråga: Jag skall snart gå i pension. Skall jag avsäga mig den och eliminera mina rättigheter eftersom jag har hört att pensionen är tvetydig?

Svar: Den är – om Allâh vill – inte alls tvetydig. Den kommer från finansdepartementet och är ingen transaktion mellan två personer så att vi skall säga att den påminner om ränta. Pensionen är pensionärens rättighet från finansdepartement. Du fortsätter arbeta och livnär dig sedan på pensionen. Jag hoppas att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) välsignar den åt dig.