Pennan skrev ned ödet i den Bevarade tavlan

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Vi tror på Tavlan och Pennan och allt som står i den.”

Den benämnda pennan är den som Allâh skapade och skrev ned ödena med i den Bevarade tavlan. Abû Dâwûd rapporterade via ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”

De lärda har delade åsikter om den första skapelsen var pennan eller tronen. Ibn-ul-Qayyim nämnde dem båda i ”an-Nûniyyah” och ansåg att tronen skapades innan pennan.