Penisen skall aldrig röras vid med höger hand

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er skall hålla i sin penis med sin högra hand när han urinerar.”1

Är det alltid förbjudet att röra penisen med höger hand eller bara i samband med urinering?

Svar: Alltid, men det är än allvarligare under urineringen. Det är inte heller tillåtet att röra vid den annars. Om han behöver röra vid den får han göra det med sin vänstra hand.

1Muslim (267).