Pengar och inget annat

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/515)

711 – Jag frågade min fader om det är tillåtet att betala allmosa i form av kläder, mjöl och dylikt? Han svarade:

Jag tycker inte om att allmosor betalas ut på något annat sätt än det obligatoriska, nämligen i form av pengar. Han ska ge pengar till dem. Allmosor betalas antingen till makthavaren eller också delar han själv ut dem till de människor som det är obligatoriskt att ge till.”