Pengar istället för mat

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/588)

809 – Jag hörde min fader säga:

Det är föraktfullt att ge värdet av Zakât-ul-Fitr istället för mat. Jag fruktar att den som gör det har handlat ogiltigt.”