Pendling mellan två falskheter

Inte heller kommenterade han Ibn-ul-Djawzîs tolkning av versen som tar upp resningen. Han rentav accepterade den. Efter att ha förvrängt och ljugit en massa sade han:

”Enligt oss stårالإستواء för makt och dominans eller åtminstone att man anförtror Allâh med kunskapen om dess betydelse (التفويض).”1

Så sade han. Det bevisar att han fortfarande inte har lärt sig sanningen, ty han pendlar mellan tolkning och anförtroende. Jag tror dock att han endast nämnde anförtroendet utav politiska skäl för att kunna svindla och lura läsarna som fördömer honom för tolkningen. Detta eftersom han sade:

”Att Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arî avfärdade tolkningen av resningen som dominans, så är det något som vi aldrig kommer att hålla med honom om. Han sade så som en motreaktion av det som han hade upplevt hos Mu´tazilah. Även om vi inte håller med Mu´tazilah om mycket, så gör vi det här. I den här frågan anser vi att de har rätt.”2

Det vill säga när de förnekar Allâhs höghet över Hans skapelse. Men Mu´tazilah och deras jämlikar som Ibâdhiyyah säger att Allâh är överallt, medan den här ignoranten som tror att han kan fördömer den dogmen oerhört hårt, gör Takfîr på den som har den och säger att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) existerar utan plats. Det vill säga, Han är inte ovanför tronen kontra det Han (ta´âlâ) har sagt i så många Qur’ân-verser samt det som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om i så många hadîther.

1Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 123

2Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 127