Peeling och noppning

Fråga: Vad är domen för noppning och peeling1 för kvinnor?

Svar: Varken noppning eller peeling är tillåtna. Det ändrar på Allâhs (´azza wa djall) skapelse. Den noppande kvinnan är förbannad. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som noppar och kvinnan som ber om att bli noppad. Det är kvinnan som tar bort sina ögonbryn eller något av dem. Detsamma gäller peeling. Det är harmlöst att hon förskönar sig med lovlig smink till skillnad ifrån peeling som är ett sätt att ändra på Allâhs skapelse.