Påverkas bönen av lite blod på kläderna eller sjalen?

Fråga 22: Påverkas bönen av lite blod på kläderna eller sjalen?

Svar: Lite blod är förbisett. Det enda undantaget är om det kommer från könsorganet eller analöppningen. Blod från sår, ögon eller tänder är förbisett.