Påverkar tiden utslag?

Fråga: Påverkar tiden utslag?

Svar: Utslag som är byggda på bevis varierar inte beroende på tider. Men om den lärde utfärdar ett utslag utifrån egna omdömen och saknar uppenbara bevis och sedermera inser att han hade fel, ändrar han sitt utslag och anammar det övervägande och korrekta.