Påverkar näsblod min fasta?

Fråga: Jag har genomgått en operation i näsan varpå det händer att jag får näsblod. Påverkar det min fasta?

Svar: Nej, ty det sker inte frivilligt ehuru det skulle vara en stor mängd blod.