Paus under Tawâf och Sa´y

Fråga: Är det tillåtet för vallfärdaren att stå eller sätta sig ned under Tawâf eller Sa´y för att vila och sedan fortsätta gå?

Svar: Det är tillåtet. De lärda säger att det är Sunnah, och inget villkor, att göra Sa´y oavbrutet. Baserat på det får han vila för att sedan fortsätta gången, ehuru pausen är lång. Men ju färre avbräck desto bättre är ens Sa´y.

Fråga: Får han under pausen gå ut ur Mas´â (platsen för Sa´y)?

Svar: Ja, det får han göra. Han får gå ut och utföra sitt behov, dricka eller dylikt.