Paulus erkänner vänd kappa efter vind

Första Korinthierbrevet 10:31

https://www.bibeln.se/las/2k/1_kor

31Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. 32Väck inte anstöt vare sig bland judar eller greker eller inom Guds församling. 33Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de skall bli räddade. 11 1Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme.