Patientens bön på sjukhuset

Jag får reda på hur visa patienter låter bli att förrätta bönen under tiden som de är inlagda på sjukhuset. De säger att de inte klarar av att be och att de tänker ta igen alla missade böner när de kommer hem. Det är inte tillåtet. Det får de inte göra. Be på sjukhuset och be så gott ni kan utan svårigheter. Ni kan till och med be i sängen. Om du kan två dig, tvår du dig. Annars gör du Tayammum i sängen. Om du kan tvätta bort orenheter från din kropp och dina kläder, gör du det. Om du inte kan ber du som du är. Vissa sjuklingar säger att deras kläder är orena och att de inte kan tvätta dem. Du behöver inte tvätta dem om du inte kan. Be så gott du kan och din bön är giltig om du slår vakt om den.