Påtagning av skor stående

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, s. 538

Fråga: Stämmer det att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade påtagning av sandaler stående?

Svar: Hadithen är bekräftad. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade att en man tar på sig sandaler stående.”1

De lärde säger dock att hans förmenelse åsyftar råd. Deras sandaler krävde att de tas på sittande. Deras sandaler var försedda med två remmar. Måhända kunde den som tog på sig dem stående snubbla med huvudet före. Måhända var det ingen vacker syn. Så har de sagt. Men om vi ser någon sitta ned och ta på sig dem, säger vi inte att han är puritan eller för hård. Det är högt i tak. I mina ögon framstår påbudet eller förmenelsen som ett råd.

1Abû Dâwûd (4135). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4135).