Påstående om betalat lån

Fråga: En person lånade en annan pengar. Efter en tid bad han honom betala tillbaka lånet varpå lånetagaren hävdade att han har betalat tillbaka det. De blev oeniga kring det. Hur lyder domen?

Svar: Om lånetagaren erkänner och hävdar att han lånat respektive betalat lånet, har vi både ett erkännande och ett påstående. Han erkänner att han har lånat och påstår att han har betalat tillbaka det. Här accepterar vi hans erkännande och förkastar hans påstående så länge han inte bevisar det. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att bevisbördan ligger på åklagaren.