Påstådd samstämmighet

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1314-1315)

1826 – Jag hörde min fader säga om den som hävdar samstämmighet i en fråga:

Det är lögn. Den som hävdar samstämmighet ljuger. Kanske har människorna visst delade åsikter. Det är Bishr al-Marîsî och al-Asamm som säger så. Istället ska man säga något i form av:

Jag vet inte att människorna tycker annorlunda.”