Passiva anhöriga

Imâm Muhammad bin Abî Harb al-Djardjâra’î

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 13-14

Jag frågade Abû ´Abdillâh om en man vars fader förhåller sig passivt till Qur’ânens skapning. Han svarade:

Han ska befalla honom och vara vänlig mot honom.”

Jag frågade honom om han skulle sluta tala med honom om han vidhöll sin åsikt. Han svarade:

Ja.”

Jag frågade Abû ´Abdillâh om en man vars syster eller faster är gift med en man som förhåller sig passivt till Qur’ânens skapning. Han svarade:

Han får träffa henne och hälsa till henne.”

Jag frågade honom om bostaden tillhör mannen varvid han svarade:

Han får stå i dörren och inte gå in.”