Passerar station utav okunnighet

Fråga: En man som hade besökt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav i Madînah ville göra ´Umrah. Han visste inte var Madînahs station låg varvid han begav sig mot Makkah och på vägen fick reda på att han ska gå in i Ihrâm 70-80 km innan Makkah. Väl framme hörde han att han ska gå in i Ihrâm från Tan´îm. Vad är domen för hans ´Umrah?

Svar: Den är korrekt. Dock måste han sona för att ha utelämnat Ihrâm från Madînahs station. Alltså måste han sona, ty han har utelämnat en av ´Umrahs plikter.