Passage av person som ber utan skrank

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Om den bedjande utelämnar att be mot ett skrank (سترة). Hur långt från honom får man passera?

Svar: Tre armslängder. Man får inte passera inom tre armslängder. Det vill säga tre armslängder från den bedjandes fötter.