Påskägg och julklappar

Torsdagen är ingen muslimsk helgdag; den är de kristnas helgdag liksom julafton och trettondag jul. Varje samfund har dess böneriktning.

Ahl-udh-Dhimmah skall inte hjälpa muslimerna med deras högtider i de muslimska länderna och muslimerna skall inte hjälpa Ahl-udh-Dhimmah med deras högtider. Muslimerna skall inte heller sälja något till dem som bistår deras högtider och de får inte hyra ut sina riddjur till dem i samband med dem. Ty deras högtider har förbjudits av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på grund av otron, synden och trotset som de består av.

Om muslimerna medverkar i deras högtider och exempelvis målar påskägg, målar riddjuren röda, tänder rökelser, skänker uppehälle och lagar mat, så är frågan för tydlig för att ställas. Flera lärda från Hanafiyyah och Mâlikiyyah har sagt att den som gör det hädar. Vissa av dem sade:

”Att dela en melon i samband med deras högtid är som att slakta en gris.”