Partiet som är bra för muslimerna

Fråga: Vad är domen för att rösta? Det finns ett parti som, vid eventuell valseger, kommer att besvära muslimerna. Valet hålls om en vecka.

Svar: Om muslimerna väljer ett block som kommer att vara bra för muslimerna, så får de rösta. Om deras medverkan gör ingen skillnad, skall de inte medverka. Om deras medverkan påverkar i den bemärkelsen att de onda förlorar och de mildare vinner, om än bland de otrogna sinsemellan där muslimerna utgör minoritet… så får de rösta på blocket som underlättar det för muslimerna. Och om deras medverkan gör ingen skillnad, låter de bli. Valet gäller alltså inte en kalif, ty de är otrogna, men vissa är mildare än andra. Det handlar nämligen om att välja den mindre skadan. Allâh nämnde hur muslimerna gladdes över romarnas seger över perserna, trots att båda parterna var otrogna. De gladdes eftersom den ena partens otro var än värre och grövre.