Partiell klippning är som partiell rakning

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

Sharh Sunan Abî Dâwûd (471)

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&full=1&audioid=173171

Fråga: Vad är domen för att korta håret mer på vissa ställen än på andra?

Svar: Partiell rakning (القزع) tycks inte bara handla om rakning. Frisyren omfattar även partiell klippning. Att en person har längre hår på vissa ställen av huvudet är ju som partiell rakning (القزع).