Parlamentets negativa inverkan på parlamentarikern

Min syn på frågan består av ett klargörande av två punkter:

1 – Den som är relaterad till kandidaten.

2 – Den som är relaterad till väljaren.

Jag rekommenderar inte kandidaten att kandidera. Jag har fått erfara det i Syrien och nu senast även i Amman. al-Ikhwân al-Muslimûn har samlat mod och börjat kandidera. Jag brukade få den frågan. Mitt svar var att jag inte rekommenderar någon muslim att kandera, ty handlingen går emot den islamiska föreskriften på många sätt:

1 – Den värsta är att kandidaten hyllar sig själv när han kandiderar till att sitta i parlamentet.

2 – Han utsätter sig själv för att avlägga en ed om att respektera lagen. Därmed går han emot föreskriften.

3 – En parlamentariker som sitter i ett parlament vars lagar går emot föreskriften och har som mål att göra förändringar kommer själv att förändras med tiden. Det bästa exemplet på det är att vi har sett hur en man klär sig i arabiska kläder i form av en lång skjorta. I Syrien kallas den för ’djalabiyyah’, i Jordanien för ”dishdâshah’. Måhända har han en vit turban på huvudet. Med tiden ändras han till fullo. Han tar av sig sin skjorta och tar på sig kavaj och byxor. När han går ut ur parlamentet ser du en helt annan person än den som gick in i det. Varför gick han med i parlamentet? För att göra en förändring. Istället blev han själv förändrad. För övrigt gjorde han ingen förändring.

Jag rekommenderar alltså ingen att kandidera, oavsett om han är Salafî, Ikhwânî eller någonting annat. Helt säkert kommer han att påverkas negativt av sin kandidering.