Parlament för att hjälpa islam

Fråga: Anses medverkan i parlamentsval vara ett föreskrivet sätt att hjälpa islam på?

Svar: Nej.