Parfymförsäljaren och smeden

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det fina umgänget är som parfymförsäljaren. Om han inte ger dig något får du i alla fall känna doften av honom. Det dåliga umgänget är som smeden. Om han inte bränner dina kläder får du i alla fall hans rök på dig.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) jämförde det fina umgänget med parfymförsäljaren och det dåliga umgänget med smeden. Det bevisar hur förträffligt det är att sitta med rättfärdiga, goda, värdiga, moraliska, fromma och lärda människor.

Den förbjuder också umgänge med onda människor, innovatörer, baktalare och folk vars synder och falskheter är myckna.

1Ahmad (4/404), al-Bukhârî (2101) och Muslim (2628).