Parfymering vid gravarna

Fråga: När jag var vid Khadîdjahs (radhiya Allâhu ´anhâ) grav i Makkah kom en man och parfymerade mig med rosparfym. När jag frågade om orsaken sade han att Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) tyckte om den parfymen och parfymerade sig med den och att det är Sunnah att parfymera sig med den vid hennes grav. Stämmer det?

Svar: Det är falskt. Khadîdjah behagas inte av att hennes grav blir till en parfymeringsplats och liknande. Det är en lögn mot henne. Det är inte tillåtet att göra så vid gravarna. Varken gravarna eller besökarna skall parfymeras. Det är inte tillåtet. Numera hämtar de vatten till gravarna i samband med begravningen. Det är inte tillåtet. Det banar bara vägen för framtida innovationer. De kommer att börja hämta mat och lunch också. Det är inte alls tillåtet att göra vid gravarna. Man skall inte bana vägen för det bara för att människorna blir törstiga. Är den törstige fastbunden? Om han blir törstig får han gå ut och dricka.