Parfymering innan Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/691)

931 – Jag hörde min fader säga:

Den som vill kan parfymera sig innan Ihrâm.”

Han nämnde att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så.

932 – Jag frågade min fader om han föredrar parfymering innan Ihrâm eller inte. Han svarade:

Det är harmlöst att parfymera sig innan Ihrâm.”

Han anammade hadîthen från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ):

Jag parfymerade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han skulle inträda i Ihrâm och när han gick ut ur Ihrâm.”1

1Ahmad (6/98), al-Bukhârî (1754) och Muslim (1189).