Parfymering av kropp och kläder före Ihrâm

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: Det är rekommenderat att parfymera kroppen innan inträde i Ihrâm. Gäller det även parfymering av Ihrâms kläder?

Svar: Nej. Ihrâms kläder ska inte parfymeras. Den som parfymerar dem ska omedelbart tvätta bort parfymen.