Parfym innehållande alkohol under fastans gång

Fråga: Bryts fastan om parfym bestående av alkohol används?

Svar: Den bryter inte fastan. Dock avråder jag att parfymer med alkohol i brukas.