Parasoll under ihrâm

Fråga: Vad är domen för att täcka huvudet med parasoll eller något annat [under ihrâm]?

Svar: Det är inga problem med parasoll.

Fråga: Finns det bevis för det?

Svar: Det är han som tycker annorlunda som får ange bevis. Likaså brukade Ibn ´Umar och andra följeslagare vistas i tält. Det är alltså inga problem.

Fråga: Om man skulle lägga något på huvudet oavsiktligt?

Svar: Det är inga problem om det sker oavsiktligt.