Paradisets väktare

Författare: Imâm
Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Hâdî-ul-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 90
Dâr an-Nadwah al-Djadîdah, 1414/1994
publicerad
20.01.2008

Han (ta´âlâ) sade:

وَسِيقَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا
رَبَّهُمْ إِلَى
الْجَنَّةِ
زُمَرًا حَتَّى
إِذَا جَاؤُوهَا
وَفُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

”Och de som fruktade
sin Herre skall ledas mot paradiset, skara efter skara, och när de når
fram står dess portar öppna och väktarna säger: ”Fred vare med er.””
[1]

En väktares uppgift är att vakta
det han har anförtrotts för. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” från
Sulaymân bin al-Mughîrah, från Thâbit, från Anas (radhiya
Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade (i betydelse):

”På Domedagen kommer jag
att komma till paradisets port och be att den öppnas. Då kommer
väktaren att säga: ”Vem är du?” Jag kommer att säga: ”Muhammad.” Då
kommer han att säga: ”Ja. Jag har beordrats att inte öppna till någon
annan innan dig.””

al-Bukhârî och Muslim rapporterade
Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Den som ger bort två ting
av samma sort för Allâhs sak, kallas av paradisets väktare – samtliga
portväktare – : ”Kom hit!” Då sade Abû Bakr: ”Är det någon
som kommer att kallas från samtliga dörrar?” Han sade: ”Ja och jag
hoppas att du är en av dem.”

När Abû Bakrs vilja efter
en fullkomlig Îmân steg och han önskade att han kallas från samtliga
dörrar, frågade han Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
om det är någon som kan kallas från samtliga dörrar så
att man kan sträva efter det. Han talade då om för honom att han
redan har uppnått det och att han hör till dess folk. Hur väldig
är inte denna vilja? Hur stor är inte denna själ? 

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har
gett paradisets störste väktare namnet ”Ridhwân”. Namnet kommer från
ordet ”Ridh┠(välbehag). Å andra sidan heter helvetets väktare
Mâlik. Namnet kommer från ordet ”Mulk” (makt). Om dess bokstäver
böjs, tyder namnet på styrka och strävhet.[1] 39:73.