Paradisets största lycksalighet

Fråga: Vilken lycksalighet är störst i paradiset? Är det beskådningen av Allâh (´azza wa djall)…

Svar: Tvivelsutan! Beskådningen av Allâh är den väldigaste lycksaligheten i paradiset.