Paradisets portar

 Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 288-291

Allâh (ta´âlâ) sade:

حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

”… och när de når fram står [redan] dess portar öppna…”1

Flera lärda sade att detta är de åtta portarnas vers och att paradiset är åtta portar. De bevisade det med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ingen av er tvår sig på ett korrekt sätt och sedan säger ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs tjänare och sändebud” utan att paradisets åtta portar öppnas åt honom. Han får gå igenom vilken han än vill av dem.”2

Det har rapporterats hur vissa av dessa portar är specifika för vissa handlingar. Mâlik3, al-Bukhârî4 och Muslim5 rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som försörjer ett par för Allâhs sak blir uppropad i paradiset: ”Allâhs tjänare! Detta är en gåva!” Den som tillhörde bönens folk kallas från bönens port. Den som kämpade kallas från Kampens port. Den som tillhörde välgörenhetens folk kallas från välgörenhetens port. Den som tillhörde fastans folk kallas från Rayyâns port.” Abû Bakr sade: ”Allâhs sändebud! Ingen kommer att gå under om han kallas från en av dessa portar. Finns det någon som kallas från alla portar?” Han sade: ”Ja och jag hoppas att du är en av dem.”

al-Qâdhî ´Iyâdh sade:

”I den här hadîthen nämnde Muslim fyra portar i paradiset. Andra lade till de resterande portarna och nämnde porten till de ångerfulla, porten till dem som döljer sin ilska, porten till de nöjda och porten till dem som träder in i paradiset utan att betala räkenskap.”6

Vad som tyder på att paradiset har fler än åtta portar är ´Umar bin al-Khattâb hadîth när han berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tvår sig på ett korrekt sätt och sedan sanningsenligt säger från sitt hjärta ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs tjänare och sändebud” utan att åtta dörrar från paradiset öppnas åt honom på Domedagen. Han får gå igenom vilken han än vill av dem.”7

Ibn ´Abdil-Barr sade i ”at-Tamhîd”8:

”Så sade han, nämligen ”… öppnas åt honom portar i paradiset…”

Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Sandjir rapporterade med formuleringen:

”… utan att paradisets åtta portar öppnas åt honom…”

Baserat på detta är paradisets portar åtta, precis som de sade.

Muslim rapporterade att ´Ubtah bin Ghazwân (radhiya Allâhu ´anh) predikade när han var ledare i al-Basrah och sade:

”Mellan två av paradisets luckor finns ett avstånd som motsvarar fyrtio år. Det kommer att komma en dag när de är fulla av trängsel.”9

Muslim10 rapporterade också via Anas att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger. Avståndet mellan två av paradisets luckor är som avståndet mellan Makkah och Hadjar eller som mellan Makkah och Busrâ.”

Muslim11 rapporterade också via Sahl bin Sa´d att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sjuttio tusen – eller sjuhundra tusen, Abû Hâzim tvekade, – från mitt samfund kommer att träda in i paradiset hållandes i varandra. Den förste av dem kommer inte att gå in förrän den siste av dem går in. Deras ansikten kommer att vara som fullmånar.”

Dessa autentiska hadîther bevisar att de är fler än åtta stycken då de inte är som de föregående. Sålunda är de sexton portar och lov och pris tillkommer Allâh och Allâh vet bättre.

al-Bukhârî12 och Muslim13 rapporterade via Sahl bin Sa´d att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I paradiset finns en port som heter ”Ruyyân”. De fastande kommer att gå igenom den. När de har gått igenom den, stängs den igen så att ingen annan kan gå igenom den.”

På samma sätt är de andra portarna särskilda för olika handlingar och Allâh vet bättre. Muslim14 rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vem av er vaknade fastandes?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Han sade: ”Vem av er var med ett begravningståg i dag?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Han sade: ”Vem av er har gett mat till en fattiglapp i dag?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Han sade: ”Vem av er har besökt en sjukling i dag?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Dessa [egenskaper] enas inte i en person utan att han träder in i paradiset.”

1 39:73

2 Muslim (234).

3 1004.

4 7198.

5 1027.

6 Ikmâl-ul-Mu´lim (3/557).

7 at-Tirmidhî (55). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1/18).

8 7/189.

9 2967.

10 194.

11 219.

12 1797.

13 1152.

14 1028.