Paradisets och helvetets bön för dig

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (2572)

2572 – Hannâd berättade för oss: Abûl-Ahwas berättade för oss, från Abû Ishâq, från Burayd bin Abî Maryam, från Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ber en person Allâh om paradiset tre gånger, säger paradiset: ”Allâh! För in honom i paradiset.” Ber en person om skydd mot Elden tre gånger, säger Elden: ”Allâh! Skydda honom mot Elden.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2572).