Paradisets lägsta och högsta nivåer

publicerad
27.11.2011

Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Källa: al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 306-307

Muslim rapporterade via al-Mughîrah bin Shu´bah att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mûsâ frågade sin Herre: ”Vem får den lägsta nivån i paradiset?” Han svarade: ”Det är en person som kommer efter att paradisets folk har trätt in i paradiset och säger: ”Herre! Hur skall det gå till när människorna har flyttat in i sina bostäder och tagit sina egendomar?” Då sägs det till honom: ”Behagas du av att få det en kung hade på jorden?” Han skall säga: ”Jag behagas, Herre!” Då säger Han: ”Du kommer att få det och lika mycket och lika mycket och lika mycket och lika mycket.” På den femte säger han: ”Jag behagas, Herre!” Då säger Han: ”Du får tio gånger så mycket som detta och allt som du vill ha och allt som du gläds av!” Han skall säga: ”Jag behagas, Herre!” Då frågade han: ”Vem får den högsta nivån då, Herre?” Han kommer att svara: ”Det är dem som Jag vill. Jag har planterat deras gåvor med Min hand och täckt dem. Inget öga har sett dem, inget öra har hört dem och inget människohjärta har kunnat föreställa sig dem.” Detta bekräftas av Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

”Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar dem…”1

al-Bukhârî2 rapporterade via Ibn Mas´ûd som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den siste av paradisets folk som träder in i paradiset och den siste av Eldens folk som träder ut ur Elden är en man som kommer ut krypandes. Hans Herre kommer att säga till honom: ”Gå in i paradiset!” Då säger han: ”Herre! Det är fullt!” Han kommer att säga det till honom tre gånger och varje gång svarar han: Paradiset är fullt.” Då säger Han: ”Du får det som motsvarar tio jordar.”

1 32:17.

2 7073.