Paradisets floder

publicerad
21.11.2011

Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Källa: al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 284-285

Allâh (ta´âlâ) sade:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

”Paradiset som lovats dem som fruktar kan liknas vid [en lustgård] där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste honung.”1

at-Tirmidhî rapporterade via Hakîm bin Mu´âwiyah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I paradiset finns det hav av vatten, hav av honung, hav av mjölk och hav av vin. Därefter fördelas de i floder.”2

Abû ´Îsâ at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk. Hakîm bin Mu´âwiyah är Bahz bin Hakîms fader.”

Muslim rapporterade via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Syr-Darja, Amu-Darja, Nilen och Eufrat är från paradisets floder.”3

al-Bukhârî rapporterade via Anas som berättade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nattfärd:

”När han kom till den nedersta himlen såg han två rinnande floder. Han sade: ”Vad är detta för något, Djibrîl?” Han svarade: ”Nilen, Eufrat och deras källor.” Därefter fortsatte han uppåt i himlen. Rätt som det var befann han sig vid en annan flod med ett slott av pärlor och akvamarin. Han slog till med handen och märkte att det var ljuvlig mysk. Han sade: ”Vad är detta, Djibrîl?” Han sade: ”Det är floden som din Herre har undanhållit till dig.”4

1 47:15

2 at-Tirmidhî (2571).

3 Muslim (2839).

4 al-Bukhârî (7079).