Paradiset och helvetet skapades innan människan

238 – Håll fast vid er kunskap – må Allâh förbarma

Sig över oss och er – att Qur’ânen säger att Allâh (´azza wa djall) skapade paradiset och helvetet innan Âdam (´alayhis-salâm). Han har skapat folk åt paradiset och folk åt helvetet innan Han lät dem komma till jorden. Muslimerna och de troende är enade om detta. Bevisen för det finns i Qur’ânen och Sunnah. Vi söker Allâhs skydd mot dem som förnekar det.

239 – Om någon säger att vi skall förklara det för honom, säger vi: skapade inte Allâh Âdam och Haw⒠och lät dem bo i paradiset?

Han (´azza wa djall) sade:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ

”Âdam! Tag, du och din hustru, en boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av det som finns där; men närma er inte detta träd; för då kommer ni båda att vara bland förtryckarna!” [1]

يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ

”Söner av Âdam! Låt inte Djävulen fresta er så som han tog ut er stamfader och er stammoder ur paradiset.” [2]

Allâh (´azza wa djall) körde ut Âdam och Haw⒠ur paradiset. Därefter förlät Han dem och lovade dem att föra dem tillbaka till paradiset. Å andra sidan körde Han även ut Iblîs ur paradiset och förbjöd honom det till evig tid.

240 – Ibn ´Abbâs sade om versen

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ

”Âdam nåddes av ord från sin Herre” [3] :

””Han sade: ”Herre, har Du inte skapat mig med Din Hand?” Han sade: ”Jo.” Han sade: ”Herre, har Du inte blåst in i mig Din ande?” Han sade: ”Jo.” Han sade: ”Herre, nådde inte Din
barmhärtighet mig före Din vrede?” Han sade: ”Jo.” Han sade: ”Herre, har Du inte låtit mig bo i Ditt paradis?” Han sade: ”Jo.” Han sade: ”Herre, får jag komma tillbaka till paradiset om jag ångrar mig och bättrar mig?” Han sade: ”Ja.””

241 – Hassân bin ´Atiyyah sade:

”Âdam grät i sextio år när han kördes ut ur paradiset och han grät i fyrtio år när hans son mördades.”

242 – Yazîd ar-Ruqâshî sade:

”Efter att Âdam hade gråtit en lång tid över paradiset, blev han frågad om anledningen till det. Han sade: ”Jag gråter för att jag inte är nära min Herre i ett hem vars jord är ljuvlig och i vilket jag hör änglarnas röster.””

243 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Efter att Allâh (´azza wa djall) hade skapat paradiset och Elden, skickade Han Djibrîl (´alayhis-salâm) till paradiset och sade: ”Titta på det och vad Jag har förberett åt dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om det, utan att de träder in i det.” Då beordrade Han att det skulle täckas med svårigheter. Sedan sade Han: ”Gå och titta på det!” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att träda in i det.” Han sade: ”Gå och titta på Elden och vad Jag har förberett åt dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om den för att därefter träda in i den.” Då beordrade Han att den skulle täckas med lustar. Sedan sade Han: ”Gå och titta på den!” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att undgå att träda in i den.” [4]

244 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Jag tittade i Elden och såg att de flesta däri är kvinnor. Jag tittade i paradiset och såg att de flesta däri är fattiga.” [5]

245 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”En gång argumenterade Elden och paradiset. Den ene sade: ”I mig kommer förtryckare och högfärdiga att vara.” Den andre sade: ”I mig kommer svaga och fattiga att vara.” Då sade Allâh (´azza wa djall) till den ene: ”Du är Mitt straff. Med dig straffar Jag den Jag vill.” Sedan sade Han till den andre: ”Du är Min barmhärtighet. Med dig förbarmar Jag Mig över den Jag vill – och båda skall ni fyllas!” [6]

246 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Om en person ber Allâh (´azza wa djall) om paradiset tre gånger, säger paradiset: ”Allâh, för in honom i paradiset.” Och om en person söker skydd av Allâh (´azza wa djall) från Elden tre gånger, säger Elden: ”Allâh, skydda honom från Elden.”” [7]


[1] 2:35.

[2] 7:27.

[3] 2:37.
[4]
Abû Dâwûd (4744), at-Tirmidhî (2560), an-Nasâ’î (7/3-4) m fl. al-Albânî sade: ”God och autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/162))

[5] Ahmad (1/234) och at-Tirmidhî (2602) som sade: ”God och autentisk [hadîth].”

[6] Muslim (2846), al-Humaydî (1137), Ibn Hibbân (7477) m fl.

[7] at-Tirmidhî (2572), an-Nasâ’î (8/279), Ibn Mâdjah (4340) m fl.