Paradiset och helvetet på väggen

al-Bukhârî sade:

11 – Kapitel om att Dhuhr börjar efter att solen har lämnat medianen

540 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss, från az-Zuhrî: Anas bin Mâlik underrättade mig att:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut efter att solen hade lämnat medianen och bad Dhuhr. Sedan ställde han sig på predikstolen, berättade om Stunden och sade att den kommer att bestå av väldigheter. Därefter sade han: ”Den som vill fråga om något får fråga. Det finns inget som ni frågar mig utan att jag svarar er så länge jag står här.” Människorna brast i mycken gråt medan han upprepade att säga: ”Fråga mig!” ´Abdullâh bin Hudhâfah as-Sahmî reste sig upp och sade: ”Vem är min fader?” Han svarade: ”Din fader är Hudhâfah.” Han upprepade att säga: ”Fråga mig!” ´Umar föll ned på sina knän och sade: ”Vi är nöjda med Allâh som Herre, islam som religion och Muhammad som profet.” Han blev tyst och sade efter ett tag: ”Paradiset och Elden visades för mig i mitten av den här väggen. Jag har aldrig sett en sådan godhet och ondska.1

Det var Allâh (´azza wa djall) som visade paradiset och helvetet för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi är ålagda att betro det vi har hört. Vi får inte fråga hur paradiset och helvetet kunde visas på en vägg utan att de andra såg dem och hur det kunde vara möjligt om paradisets vidd är som himlarna och jorden och helvetet längst ned under jorden. Vi får inte undra något sådant. Ty han som har berättat det för oss är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vår skyldighet är att lyssna, bekräfta och tro, oavsett om vi begriper det eller inte.

Idag ser vi exempelvis staden Tâ’if och invånarna på teve, trots att teven är liten. Numera kan du hitta en teve som får plats i din handflata; du ser på den det du ser på en stor teve. Detta är tillverkat av människan. Vad skall då sägas om det som sker via Skaparens (´azza wa djall) förmåga?

1Muslim (2359).