Paradiset och helvetet är skapade

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 71-72

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

116 – Vallfärd och kamp pågår med den muslimske makthavaren, from som syndig, fram till Apokalypsen. Inget kan annullera eller häva dem.

117 – Vi tror på de ädla skrivarna. Allâh har låtit dem vaka över oss.

118 – Vi tror på Dödsängeln som har i uppgift att gripa själar.

119 – Vi tror på straffet i graven för den som förtjänar det, och Munkars och Nakîrs frågor däri om den dödes Herre, religion och profet.

120 – Graven är antingen en av paradisets trädgårdar eller också en av eldarnas gropar.

121 – Vi tror på Domedagens uppståndelse, avlöning, utfrågning, räkenskap, uppläsning ur böcker, belöning, straff samt Vägen och Vågen.

122 – Paradiset och Elden är redan skapade. De kommer aldrig att upphöra existera.

123 – Allâh (ta´âlâ) skapade paradiset och Elden innan resten av skapelsen. Han skapade deras invånare. Den Han vill hamna i paradiset, gör det utav Hans favör, och den Han vill hamna i Elden, gör det utav Hans rättvisa. Alla handlar utefter det som har förutbestäms för dem och färdas mot det som har skapats för dem.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att paradiset och helvetet är skapade nu, ty det är bevisat i Qur’ânen och Sunnah. Alla som läser eller lyssnar till Qur’ânen vet att Âdam var i paradiset och togs sedermera ut därifrån. Må Allâh benåda Ibn-ul-Qayyim som sade:

Följd med till Edens lustgårdar

vårt första hem och där finns tält1

Det finns som sagt många hadîther som konstaterar att paradiset och helvetet existerar nu. En av dem är hadîthen om solförmörkelsebönen där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att han sett paradiset och helvetet2.

1al-Mîmîyyah, sid. 260

2al-Bukhârî (1044, 1046, 1050).