Paradiset ligger vid moderns fötter

Hadîthen säger:

”Paradiset ligger under mödrarnas fötter.”

Hadîthen med just den här formuleringen, och inte i helhet, är Munkar1. Den här svaga hadîthen hör till den typen vars text är svag medan innebörden är autentisk. I samband med tillrättavisningar brukar jag nämna att en man kom från Jemen till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade:

”Allâhs sändebud! Jag har kommit för att kämpa med dig. Jag har däremot lämnat min moder gråtandes.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Återvänd till henne och var med henne. Helt säkert är paradiset vid hennes fötter.”

Detta är inte hadîthen:

”Återvänd till dem och få dem att skratta såsom du har fått dem att gråta.”

Den första rapporteras i an-Nasâ’îs ”as-Sunan” medan den andra, som också är kändare, rapporteras i al-Bukhârîs och Muslims ”as-Sahîh”.

1Imâm Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade:

”Om rapporteringen enbart rapporteras av en enda person som är okänd, beskriven med dåligt minne eller delvis svag och inte har någon rapportering som uppföljer eller vittnar om den, anses den vara en typ av Munkar.” (an-Nukat (2/152-153))