Par gifter sig utan att förrätta bönen

Publicerad: 2010-07-10
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (20/432)

 

Fråga: Vad anser islam om att ett par inte förrättar bönen? Är det tillåtet att viga dem?

Svar: Om de inte förrättar bönen, så är deras äktenskap korrekt precis som alla andra otrognas äktenskap.

I fall Allâh vägleder dem och de börjar förrätta bönen och ångrar sig, förblir deras äktenskap giltigt precis som de otrognas äktenskap som konverterar till islam. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade erövrat Makkah, befallde han inte de nya muslimerna att förnya sina äktenskap.