Panteism är största otro

Fråga: Vad säger vi till en person som säger att Allâh (´azza wa djall) finns överallt? Och när vi säger till honom att Allâh är ovanför himlen säger han att vi förkroppsligar Allâh.

Svar: Han är en panteist, Hulûlî. Förklarar han inte Allâh vara fjärran från orenheter eller orena platser? Är Han överallt? Det är den största otron. Panteisterna, Hulûliyyah, är otrogna. De förnekar Allâhs höghet medan Allâh bekräftar högheten åt Sig själv.