Pannan måste placeras på marken i Sudjûd

al-Bukhârî sade:

542 – Muhammad (det vill säga Ibn Muqâtil) berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Khâlid bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss: Ghâlib al-Qattân berättade för mig, från Bakr bin ´Abdillâh al-Muzanî, från Anas bin Mâlik som sade:

När vi bad Dhuhr med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde vi Sudjûd på våra kläder för att skydda oss mot hettan.”

Hadîthen bevisar att det är obligatoriskt att placera pannan på marken, annars är Sudjûd är ogiltig. De lärda ger exempel på personen som ber på ett bomullsunderlag och låter pannan endast röra vid toppen av bomullen. De säger att hans bön är ogiltig eftersom han inte har gjort Sudjûd.