Pank på kunskap

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/825)

Utifrån denna gagnande kunskap och överväldigande förståelse refereras hadîthen om mannen som blev anklagad för hor med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slavinna. På så sätt dels annulleras al-Ghazâlîs påstående om att mannen omöjligt kunde straffas för det, dels klargörs det för alla kloka forskare att mannen var pank på nyttig kunskap. Han tillhörde varken Fuqahâ’ eller Muhaddithûn:

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء

De vacklar och följer varken de ena eller de andra.”1

14:143