Panenteisternas argument

Fråga: För att fastställa Allâhs befintlighet överallt argumenterar panenteisterna med följande två verser:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Han är med er, var ni än befinner er.”1

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”2

Vad betyder de?

Svar: Enligt Qur’ân-uttolkarna syftar versen:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ

”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden.”

på att Han är den dyrkade. Han är alltså dyrkad i himlen och på jorden. Hans essens är inte på jorden. Alltså är Han dyrkad i himlen och på jorden.

Apropå versen:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Han är med er, var ni än befinner er.”

så är Han med er med Sin kunskap och omfattning och inte med Sin essens. Det sällskapet är i form av kunskap och omfattning. Sällskapet kan nämligen delas upp i två typer:

1 – Ett allmänt som berör hela skapelsen inklusive troende och otrogna. Allâh är med Sin skapelse såtillvida att Han vet och omfattar deras tillstånd och handlingar.

2 – Ett specifikt som berör de troende allena; Han hjälper dem, stödjer dem och bistår dem. Han (subhânah) sade till Mûsâ och Hârûn (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam):

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

Ni har ingenting att frukta! Jag skall vara med er; Jag hör och ser.”3

157:4

243:84

320:46