Påminner om galningar och sofister

Iblîs övertag över människor som lider av tvångstankar får dem att se ut som galningar. Deras ideologi påminner om sofism1 som dementerar existensens realia, det materiella och människans självklara kunskap. Dessa människor ser klart och tydligt hur de tvättar sina kroppsdelar. De gör Takbîr och läser med sina tungor så att deras öron hör och hjärtan vet. Till och med andra vet att de gör det. Sedan tvivlar de: Läste vi eller inte?

Satan får honom att tvivla på sin avsikt som han är övertygad om. Via indicier vet till och med andra hans avsikt. Det till trots accepterar han Satans ord om att han inte alls avsåg bön och att han inte alls ville be.